kandidaten

Om livet som läkarstudent

Om introduktion och samarbete

165298-1Tillbaka igen från semestern. Det var fantastiskt skönt att sitta i en stuga långt bort från städer, stökiga sjukhus och svettiga gym. Lika skönt var det dock att komma tillbaka från lukten av fisk, gnällandet från mygg och avsaknandet av varmvatten till sin egen lilla lya.

Packade ur smutstvätten, satte på mig ryggsäcken igen och kastade mig vidare till höstens upplaga av introduktionsinternat för nya läkarstudenter, lika intensivt som alltid. Dock ett väldigt uppskattat moment bland nya studenter, många likställer de tre dagarnas verksamhet till vad man normalt uppnår socialt under cirka två månader. Vi erbjuder ett digert program med olika typer av gruppdiskussioner och team-buildingövningar. Vi diskuterar bla etiska dilemman och arbetar för samarbetet inom gruppen. Det är ett väl beprövat och inarbetat koncept som fungerar allt bättre.

Tyvärr visade man från Universitetets sida upp en tråkig inställning. Det talades om en "lek-och-fest-verksamhet", en onödig utgift, likställdes med nollning etc etc. Särdeles tråkigt därför att det enda som brast i årets upplaga var just samarbetet med Universitetet. De läkare som Universitetet tagit över ansvaret för att ta ut kom alldeles för sent eller inte alls, samordningen i utbildningskommittéen var under all kritik och fortfarande på tisdagseftermiddagen vid klockan fyra visste vi inte om de lärare som skulle tala om vad som väntade under hösten skulle dyka upp under kvällen eller ej. Vilket de heller inte gjorde. Detta visade sig i vår utvärdering som dåliga poäng kring punkterna "information från Universitetet" och "trygghet inför hösten".

Således tråkigt för en verksamhet som är mycket seriös och uppskattad, Man skulle tro att man med vanföreställningen om detta som en onödig och oseriös verksamhet har ett intresse av att göra den bättre. Jag hoppas på ett bättre samarbete i framtiden där Universitetet visar engagemang och intresse för mottganadet av nya studenter i samma mån som studenterna.